SI-embroidery-1180px

บริการรับปักเสื้อด้วยจักรปักระบบคอมพิวเตอร์

ใส่ความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มความโดดเด่นให้กับหน่วยงานของท่านด้วยการการปักลงบนเสื้อผ้า ชุดยูนิฟอร์ม ผ้ากันเปื้อน กระเป๋า หรือผ้าขนหนูต่างๆ

บริการปักชื่อ/โลโก้บนชิ้นผ้าต่างๆ ด้วยจักรปักระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ไม่มีขั้นต่ำ ท่านสามารถส่งลายที่ต้องการปักของท่านมาเพื่อทำการประเมินเบื้องต้น โดยไฟล์ที่ส่งควรเป็นไฟล์ลายเส้นหรือไฟล์รูปภาพที่ชัดเจนที่สุดที่ท่านหาได้ เมื่อได้รับไฟล์ของท่านแล้ว จะนำมาประเมินลักษณะของงานปักและราคาปัก และจะแจ้งให้ท่านทราบทันที โดยการตีราคางานปัก หลักๆ จะขึ้นอยู่กับขนาดของลายปัก จำนวนสีไหม และจำนวนชิ้นปักที่ท่านต้องการ

นอกจากนี้งานปักยังช่วยให้ผู้ที่พบเห็นจดจำแบรนด์ของหน่วยงานของท่าน และสามารถทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้อีกด้วย

คลิกติดต่อสอบถาม

ตัวอย่างการขึ้น Block ปัก

รายการสินค้าอื่นๆ

บริการอื่นๆ