SI-screen-print-1180px

สินค้าสั่งพร้อมบริการรับสกรีนเสื้อ

ในส่วนของบริการงานสกรีนเสื้อ ทางร้านรับบริการสกรีนเฉพาะกับสินค้าที่ร้านจำหน่ายเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถสั่งสินค้าพร้อมกับงานสกรีน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ/โลโก้ ข้อความหรือลวดลายต่างๆ เหมาะกับการสร้างแบรนด์ของหน่วยงานให้เป็นที่จดจำแก่ผู้พบเห็น และยังสามารถใช้ในการโฆษณาในกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

ช่างสกรีนจะเลือกใช้สีที่มีคุณภาพทำให้สีเกาะติดแน่นกับเนื้อผ้า ลายสกรีนจะคงอยู่ทนทาน การประเมินราคาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของลายที่ต้องการสกรีน ขนาด พื้นที่สกรีน ชนิดของสี จำนวนสี และจำนวนชิ้นงาน โดยสินค้าที่จะสั่งพร้อมสกรีนจะรับที่จำนวนตั้งแต่ 20 ตัวขึ้นไป แต่หากเป็นการสั่งเฉพาะสินค้าโดยไม่มีการสกรีนก็จะไม่มีขั้นต่ำใดๆ ท่านสามารถส่งลายที่ท่านต้องการสกรีนมาเพื่อทำการประเมินราคาก่อนได้ และจะแจ้งกลับให้ท่านทราบทันที

การสกรีนลงบนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ และทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้จักกับร้านค้าหรือหน่วยงานของท่านได้มากขึ้น

คลิกติดต่อสอบถาม

รายการสินค้าอื่นๆ

บริการอื่นๆ