วิธีสั่งซื้อ

1.ลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้า โดยแจ้งรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า เช่น ชื่อ ประเภท ลักษณะ จำนวน สี ระยะเวลาที่ต้องการ หลังจากที่ทางร้านได้รับรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็จะทำการส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า

2.เมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้า กรุณาเปิดใบ PO หรือทำคำสั่งซื้อเข้ามา แล้วทางร้านจะสรุปยอดโดยทำเป็นเอกสารแจ้งหนี้พร้อมกับข้อมูลบัญชีธนาคารให้กับลูกค้าเพื่อทำการโอนค่าสินค้า

3.กรณีมีสินค้าหน้าร้านที่สามารถจำหน่ายได้ทันที ลูกค้าสามารถมารับสินค้าพร้อมชำระเงินค่าสินค้าที่หน้าร้าน

4.กรณีสินค้าที่ต้องสั่งจอง ลูกค้าโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่าสินค้า ทางร้านจะทำการจัดเตรียมสินค้าโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 10 วัน เมื่อสินค้าพร้อมแล้วทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าสามารถมารับสินค้าพร้อมชำระเงินในส่วนที่เหลืออีก 50% ของมูลค่าสินค้าที่หน้าร้าน

5.หากลูกค้าไม่สะดวกมารับสินค้าได้ด้วยตนเอง ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าโดยทางไปรษณีย์ ขนส่งเอกชน หรือมอเตอร์ไซค์(บริการมอเตอร์ไซค์เฉพาะในพื้นที่ กทม.) โดยจะมีค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนักหรือระยะทางตามแต่กรณี

วิธีชำระเงิน

ลูกค้าสามารถโอนค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร โดยทางร้านจะแจ้งเลขที่บัญชีที่ใช้ในการโอนมัดจำหลังจากที่ท่านได้เปิดใบ PO เข้ามาแล้ว

หลังจากที่ลูกค้าโอนค่ามัดจำหรือค่าสินค้าทุกกรณีเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อกลับมายังร้าน ทางช่องทางติดต่อ

LineID: wecarecoat
อีเมล: wecarecoat@gmail.com
แฟกซ์: 02-863-8229